היה לנו כיף להיבדק אצלך בגלל הנעימות והסבלנות
טקסט לדוגמא לתמונה